top of page
  • Obrázek autoraZuzana Čechák Tomášková

Terapie zaměřená na řešení

Aktualizováno: 20. 8. 2023

Každý kvalitní terapeut má absolvovaný dlouholetý výcvik. Ty se ale mezi sebou liší. Některé se zaměřují více na minulost, některé pracují s emocemi, některé se zaměřují na budování dovedností. Zajímá vás více o výcviku ve směru terapie zaměřené na řešení?


Přístup zaměřený na řešení je možné zahrnout mezi systemické či postmoderní přístupy. Přístup se místo analýzy problému zaměřuje na hledání řešení, díky čemuž klienti mohou zažít ve svém životě rychleji pozitivní změnu. Mezi jeho zakladatele patří Insoo Kim Berg, Steve de Shazer a jejich kolegové z centra pro rodinou terapii ve městě Milwaukee v USA.


Terapeuti se při své práci zaměřují na pozitivní změnu, snaží se o vytváření spolupráce a klienta vidí jako experta na možné řešení jejich problémů (Burwell & Chen, 2006). Při své práci kladou terapeuti otázky zaměřené na řešení, ne na problém. To dle závěrů studie (Neipp et al., 2016) promítá do zvýšení vědomí vlastní účinnosti dotazovaného.


Terapeuti také využívají při práci s klienty zdroje, se kterými lidé disponují, přičemž se zaměřuje na způsoby, jak tyto zdroje mohou být použity za účelem změny (Corcoran & Pillai, 2009). Mezi využívané nástroje a techniky patří např. hledání výjimek, ocenění, otázka na zázrak, škálovací otázky, otázky na zvládání, zadávání experimentů (Shazer a kol, 2011, s. 20 – s. 30).


Dle lektorů výcvikové školy Daletu patří mezi hlavní principy přístupu rozvíjení řešení, nikoli problému,, efektivita, spolupráce, expertnost na proces, nikoli na obsah, nevyhnutelnosti změn a individuální přístup (Zatloukal, cit. 2023).


Na základě publikovaných studií je zjištěno, že využití terapie zaměřené na řešení přináší u klienta srovnatelné výsledky s jinými terapeutickými přístupy (Dalet, cit. 2023b). K dosažení změny je navíc dostačující nižší počet sezení. Terapie zaměřená na řešení navíc přináší dobré výsledky dle 30 výzkumných studií u 65 až 83 % případů.


Zdroje:


Burwell, R., & Chen, C. P. (2006). Applying the principles and techniques of solution-focused therapy to career counselling. Counselling Psychology Quarterly, 19(2), 189-203.


Corcoran, J., & Pillai, V. (2009). A review of the research on solution-focused therapy. British Journal of Social Work, 39(2), 234-242.


Výzkum. Dalet.cz [online]. Olomouc: neuvedeno, neuvedeno, b [cit. 2023-04-16]. Dostupné z: http://dalet.cz/ke-stazeni-V.php


DE SHAZER, Steve, Yvonne DOLAN a kol. Zázračná otázka: Krátká terapie zaměřená na řešení. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0007-9.


Neipp, M. C., Beyebach, M., Nunez, R. M., & Martínez‐González, M. C. (2016). The effect of solution‐focused versus problem‐focused questions: A replication. Journal of marital and family therapy, 42(3), 525-535.


ZATLOUKAL, Leoš. Přístup zaměřený na řešení - stručný úvod. Dalet.cz [online]. Olomouc: neuvedeno, neuvedeno [cit. 2023-04-16]. Dostupné z: http://dalet.cz/Clanky/SFBT-uvod.pdf29 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page