top of page
road-220058_1280.jpg

Pro firmy

Nabídka - školení a koučování

Jste unavení z toho, že vaši předchozí lektoři se nedívají na věci komplexně? Že si udělali nějaký kurz a teď si myslí, že můžou školit bez hlubších znalostí? Myslí buď příliš kategoricky, nebo šíří neověřené poznatky? Je to moc teoretické a do praxe nepoužitelné?

 

Souvislosti, praktičnost a hluboký náhled jsou mojí předností. Vystudovala jsem tři obory na Masarykově univerzitě v Brně, které mi dávají hluboké know-how v oblasti psychologie, managementu a komunikace.

 

Školím nejčastěji ve finančním, akademickém a IT sektoru. Vyučovala jsem také na Masarykově univerzitě na Fakultě informatiky předmět Communications and Soft Skills.

 

Ve své nabídce mám celodenní a půldenní školení:

 •           efektivní komunikace a práce s emocemi

 •           typologie osobnosti

 •           time management a určování priorit

 •           základy nenásilné komunikace

 •           aktivní naslouchání a empatie

 •           podávání zpětné vazby

 •           základy kreativních technik za účelem facilitace nápadů

 •           metoda schůzek: Skip Level Meeting

 

Jak pracuji?

Při spolupráci s firmami se vždy zaměřuji na pochopení situace a aktuálních potřeb zaměstnanců pro jejich rozvoj v kontextu užitečnosti pro firmu. Má školení tak přizpůsobuji zadavatelům dle jejich představ a požadavků.

 

Při mých školeních nečekejte sáhodlouhou prezentaci v PowerPointu či nekončící monolog. Ráda ověřené informace vyložím, ale stavím především na tom, že nejdůležitější je, aby si účastníci školení dané téma zažili a díky tomu se rozvíjeli.

 

Využívám proto mnoho metod skupinového učení – od zážitkových her, přes trénink modelových situací, používám výuková videa, či různá cvičení. Velký důraz kladu také na sdílení zážitků a reflexi, díky které mohou jednotliví účastníci vytěžit ze školení co nejvíce ke svému rozvoji.

 

Při práci ve firmách se zaměřuji na zlepšení komunikace v týmu i mezi týmy. Věřím, že přesné předávání informací, empatické naslouchání, sdílení zkušeností, týmová spolupráce, efektivní zpětná vazba zaměřená na řešení, schopnost konstruktivně řešit problémy způsobí růst a zlepšování výkonnosti nejen jednotlivců, ale i celé firmy.


 

Dále poskytuji konzultace a koučování v oblasti:

 •           efektivní práce s časem, určování priorit, práce vlastní energií

 •           vyrovnávání se a předcházení stresu

 •           soustředit se na maximum – eliminace rušivých vlivů, digitální minimalismus

 •           komunikovat jasně a efektivně

 •           řešit konflikty

 •           dobře se prezentovat a budovat svou značku

 •           zvyšovat produktivitu práce

 •           zvládat lépe emoce, stres a nervozitu

 

Díky konzultacím a koučování se stanete úspěšným profesionálem, který bude s přehledem zvládat většinu pracovních situací.

 

 

KONTAKTY

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo si nejste jistí, zda jsou pro vás mé služby ty pravé, napište mi skrze kontaktní formulář či e-mail. Jakmile budu mít chvíli prostor na odpověď, odepíši vám.

 

K dispozici jsem také na telefonu či osobně. Místo případného setkání vybíráme společně – většinou to bývá v zázemí vaší společnosti.

 

Mobil:   +420 730 679 325

E-mail:  zuzkatomaskova@gmail.com

IČO: 08848360

bottom of page