top of page
floral-865823_1920.jpg

Specializace

Sebevědomí, sebehodnocení

- rozvoj sebelásky
- snížení pochybností o sobě
- posílení sebehodnoty
- ujasnění si priorit
- vytyčení hranic
- zdravá komunikace

ADHD/ADD

- orientační posouzení projevů
- fungování v pracovní oblasti
- sebepřijetí
- strategie zvládání
- práce s emocemi
- organizace času

Úzkosti

- vnitřní napětí, neklid
- katastrofické scénáře
- časté pocity obav
- negativní vtíravé myšlenky
- neustálé přemýšlení nad problémy
- pochybnosti o sobě

Nadání, mimořádné nadání

- identifikace nadání
- projevy v běžném životě
- nastavení komunikace
- výběr povolání
- práce s myšlenkami
- seberealizace

Stres a vyčerpání

- pocity stresu, přetížení, napětí
- dlouhodobá únava
- častá frustrace
- potíže se zvládáním studia/práce
- nespavost
- neschopnost odpočívat

Syndrom vyhoření

- zvládání projevů
- posílení sebehodnoty
- nastavení work-life balanc
- potíže se spánkem
- výkyvy nálad, úzkosti, pochybnosti
- ztráta smyslu

Motivace, vůle

- prokrastinace
- pracovní výkon
- organizace času
- sestavení priorit
- energy management
- posílení výkonu

Kariérní poradenství

- silné a slabé stránky
- předpoklady a zájmy
- důvody ke změně
- orientace v povoláních
- získání praxe
- příprava na změnu

Výkyvy nálad

- sezónní kolísání nálady
- mírné pocity smutku, únavy
- ztráta radosti, nadšení
- podrážděnost
- negativní myšlenky
- pocity prázdnoty

Další témata

- okrajově vztahové potíže
- vztah k sobě a vlastnímu tělu
- psychosomatické potíže

- poruchy příjmu potravy

- a jiné

Hypersenzitivita

- pochopení sebe
- přijetí citlivosti
- zvládání emocí
- snížení negativních projevů
- uspořádání si života
- nastavení hranic

Nezaměřuji se na

- poruchy osobnosti
- závislosti
- sebepoškozování
- traumata
- stanovování diagnóz

- vydávání posudkových zpráv

Kontakt

Chcete změnit svůj život k lepšímu?

Děkujeme za odeslání!

bottom of page