top of page

Často kladené otázky

Klienti se mě občas ptají, jak sezení probíhá a jak spolupráce funguje. Odpovědi na nejčastější dotazy proto najdete níže.

Chcete vědět více o spolupráci, sezení či vás napadají další otázky?

Věnujte pozornost řádkům níže. Pokud odpověď na váš dotaz nenajdete, můžete se mě samozřejmě zeptat přes e-mail nebo na začátku či konci kteréhokoliv sezení.

Otázka 1

Jste psychoterapeut, psycholog nebo psychiatr?

Vystudovala jsem magisterskou psychologii na univerzitě a úspěšně jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v Terapii zaměřené na řešení. Pracuji tedy jako psycholog a psychoterapeut.

Otázka 2

Co je Terapie zaměřená na řešení, ve které pracujete?

Tento způsob práce patří do velké rodiny tzv. systemických či lépe postmoderních přístupů.  Zaměřuje se na hledání řešení místo několik až desítek hodin strávených podrobnou analýzou problémů. Soustředí se tak na učení dovedností nebo rozvíjení řešení, nikoliv problémů. Díky tomu klient dosahuje rychle a efektivně pozitivních změn.

Otázka 3

Co se bude dít při prvním setkání?

Na prvním setkání společně zmapujeme vaši aktuální situaci. Každé sezení trvá zhruba 50 minut. Vše probíhá formou rozhovoru, při kterém může klient v bezpečném prostředí hovořit o tom, co zažívá, uvědomit si své pocity a myšlenky a přemýšlet o své situaci novým způsobem. Budeme se věnovat tomu, s čím přicházíte a o čem si přejete mluvit. Společně se pak podíváme na to, co by mohlo být užitečným krokem směrem k řešení. Během sezení si také se svolením klienta dělám stručné poznámky, abych se pak mohla k informacím třeba ještě v průběhu sezení vrátit.

Otázka 4

Budeme tam jenom my dva, my dvě?

Ano, v současné době poskytuji individuální terapii zaměřenou na řešení a koučování, na sezení budeme tedy ve dvou.

Otázka 5

Jak dlouho se budeme společně potkávat, když se odhodlám využít vaše služby? A musím chodit pravidelně?

Každý klient je různý a přichází s jinou životní situací. Některým stačí jedno setkání, někteří klienti mě navštěvují déle. Osvědčuje se setkání jednou za týden až za měsíc kvůli zachování kontinuity. Nejčastěji chodívají klienti 1x za 2 týdny. Vše ale záleží na Vašem rozhodnutí a preferencích.

Otázka 6

Jak poznám, kdy se obrátit na odbornou pomoc? 

Jakmile cítíte, že by pro vás mohlo být užitečné situaci probrat s profesionálem. Lidé někdy váhají s tím, zda se obrátit na odborníka s něčím, co ještě není z jejich pohledu tak závažné - pro mnoho lidí je tak ještě stále prvním impulzem situace, která "už hoří" a kdy pociťují již silnou psychickou až fyzickou nepohodu. Ráda bych vás však podpořila v tom obrátit se na odbornou pomoc kdykoliv, kdy na situaci nechcete být sami. Podobně jako v jiných oblastech zdraví může být prvotní opečování situace prevencí před dalším zhoršením v budoucnu.

Otázka 7

S jakými tématy můžu přijít?

Klientům pomáhám v oblasti osobního rozvoje, práce či studia a vztahů. Klienti přicházejí s různými tématy. A jsou témata, na která se specializuji více. Při objednávání se proto klientů často ptávám, s jakým tématem přicházejí, abych si byla jistá, že našli toho správného odborníka.

Otázka 8

Není moje téma banální, není hloupé?

Není. Každé téma vnímá každý člověk jinak. Pro každého z nás je důležité něco jiného a je to naprosto v pořádku. Žádné téma pro mě osobně není banální nebo jej neberu na lehkou váhu. Nehodnotím, zda je Váš problém „dost velký“ nebo zda je obvyklý. Důležité je pro mě vždy to, o čem chcete mluvit Vy. Současně Vás nebudu nutit mluvit o něčem, o čem mluvit nechcete, nebo se na to zatím necítíte.

Otázka 9

A dozví se o tom, co mě trápí někdo další?

Ne. Samozřejmou součástí mých služeb je absolutní diskrétnost a mlčenlivost. Toto pravidlo platí v průběhu i po ukončení setkávání. Také nehodnotím postoje, rozhodnutí ani životní kroky svých klientů. Naslouchám a snažím se klientům napomoci získat nové dovednosti, které jim pomohou žít podle svých možností život, jaký si přejí.

Otázka 10

Jak poznám, že jsem si vybral dobrého psychologa, terapeuta a kouče?

Nebude Vám nikdy radit, co přesně máte udělat - jen vy sám, jen vy sama jste největším odborníkem či odbornicí na svůj život. Psycholog se specializací na terapii a koučování pro vás bude průvodcem, partnerem za cestou k poznání a řešení. A zároveň je schopen rozpoznat, zda vaše téma spadá do jeho oblasti kompetencí a je pro vás vhodný právě tento způsob práce nebo jiný.

bottom of page